OutiMara mie vaan mietin

Kaikki blogit puheenaiheesta Ihmisen mieli

Vihasta, järjen sumenemisesta ja järjen käteen ottamisesta

"Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part."
(Seven)

Vapauden varjostoista

Kun olin nuori, markkinoille tuli Roger Penrosen kirja "Shadows of the Mind". Hän määritteli siinä ihmisen tietoisuutta. Hän oli vakuuttunut siitä että mielen on pakko olla sellainen että mikään Turingin kone ei voi tuottaa sellaista. Toisin sanoen tietoisuus olisi ei-algoritminen ja tätä kautta se olisi jotain sellaista jota ei voisi ohjelmoida perinteisellä digitaalisella tietokoneella. Hän ei kuitenkaan manannut yliluonnollista sielua vaan sen sijaan hän lähestyi asiaa kvanttilaskennallisena.

Pään sisältä ulostautumista

Me olemme tietoisia. Me tiedämme miltä tuntuu olla minä. Ja usein ihmiset lähestyvät asiaa siten, että he vaikkapa meditoivat tai muuten rauhoittuvat keskittymään omana itsenään olemisen konkretiaa. Tällöin helposti syntyy ajatus jossa ollaan oman pään sisällä. Tämä voikin tuntua siltä että on oman pään sisällä ja ruumis sitten vain on jokin joka on mukana.

Elämä ultimaattisen turhana pelinä

Claude Shannon on toivon mukaan aivan jokaiselle ihmiselle tuttu. Hän on tämän blogauksen kannalta muutakin kuin informaatioteorian tärkeimpiä alullepanijoita. Tämän blogauksen kannalta tärkeämpää on, että hän oli paitsi suuri matemaatikko niin myös hitusen mekaanikko. Tähän liittyen hän rakensi Marvin Minskyn idean pohjalta hauskan koneen jonka koko toiminnan ideana on sammuttaa itsensä. Hän kutsui tätä nimellä "Ultimate Machine". Shannonin laatikko koostui laatikosta jossa oli katkaisija.

(Enkeli) Eliza imitaatiopelissä

Alan Turingin kehittämä Turingin testi on kenties tunnetuin tapa määritellä onko kohde älykäs. Siinä ytimessä on tuottaa keskustelua. Ja jos ihminen ei kykene keskustelun kautta erottamaan konetta ja ihmistä (tai oikeastaan jos ihmiset epäonnistuvat ja tunnistavat ihmiset koneiksi yhtä usein), on kone älykäs. Ajatteleva kone liittyy siis kykyyn käyttää sanallista viestintää. Tähän liittyy kyky prosessoida toisen sanomisia ja tuottaa lauseita. Ja lisäksi tuotetun tekstin tulee rakentaa jonkinlainen uskottava personallisuus.

Tekoälyn mahdista (huolia, murheita, turhia toiveita)

Jos ajatellaan mitä ihmiset pelkäävät teknologiassa, se näyttää olevan tietoisuuden saavuttanut konemieli.

Eläinten kokemuksista eläinten ihmisoikeuksiin

Usein kun puhutaan eläinten oikeuksista, ne näyttävät olevan ihmisten oikeuksia joita annetaan eläimille. Joskus tätä tehdään hyvinkin vahvasti. Esimerkiksi kun uutisoidaan siitä että apinoille annetaan ihmisoikeudet.

Havaintojen muokkautuvuudesta

Arjessa luotetaan aisteihin hyvin paljon. Vaikka sitä kuinka luottaisi Jumalaan niin sitä kuitenkin katsoo vasemmalle ja oikealle ennen tien ylittämistä. Ja vaikka sitä olisi kotona silmät kiinni tekemässä nojatuolifilosofiaa, havaitseminen on silti hyvin keskisessä roolissa. Etenkin kaikki filosofiset mallit jotka perustuvat jonkinlaiseen a posterioriseen tiedonhankintaan - sellaiset kuten empirismi - ovat tieteenfilosofialtaan helposti ottamassa jotenkin kantaa mittaamiseen ja havaitsemiseen.

Kädet pystyyn!

Suurinta osaa ihmisistä kiinnostaa ontologia, jonka ytimessä on perimmäinen oleminen, jota lähestytään metafysiikalla. Itse olen kiinnostuneempi epistemologiasta jonka ytimessä on tieto, jota lähestytään sitten "enemmän sillä fysiikalla". Tällöin joudutaan vastaamaan siihen, miten ihmiset hankkivat tietoa ja miten tämän pohjalta sitten muotoillaan erilaisia väitelauseita. Tässä kohden on usein korostettu sitä, että otetaan a prioriseksi oletukseksi ihmisen tiettyjen kokemusten luotettavuus ja a priori -tasolla tapahtuva "ilmiselvyys ja varmuus".

Kaiken takana on mieli

Ihmisen mieli on toiselle arvoitus ja usein se on osittain sitä ihmiselle itselleenkin. Kuitenkin kaikki toimintamme perustuu mielen toiminnalle.

Vastasyntyneestä täysivaltaiseksi aikuiseksi -prosessissa mieli joutuu prässiin, jolla on loppuelämän kannalta ääretön merkitys. Ihmisen kasvattajalla onkin suunnattoman suuri osa tulevaan mielen tasapainoon. Kodin lisäksi prässääjänä on ympärillä oleva kulttuuri. Mietin usein, kun luen tämänkin palstan mielipiteiden kirjoa, että millaisessa muovailuprosessissa kulloinenkin kirjoittaja tai kommentoija ovat olleet. 

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä